Fortsæt til hovedindholdet
Bispevalg
Spørgsmål og svar om bispevalg
Spørgsmålstegn

Spørgsmål og svar om bispevalget

Hvordan foregår det, når der skal vælges ny biskop over Fyens Stift? Hvad er en valgbestyrelse? Hvem vælger biskoppen? Få svar på spørgsmål om bispevalget her

Hvem udskriver valget?

Bispevalg bliver udskrevet af Kirkeministeriet, når et bispeembede bliver ledigt. Kirkeministeriet fastsætter samtidig en frist for anmeldelse af kandidater.

Hvem kan blive valgt som kandidat?

Man kan blive biskop, hvis man har en teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken (men behøver ikke være det).

Hvem vælger biskoppen?

Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer samt repræsentanter for valgmenighederne i stiftet og stadfæstede valgmenighedspræster.

Er suppleanter til menighedsrådene stemmeberettigede?

Nej, det er kun medlemmer af menighedsrådet, som har stemmeret. 

Hvordan udarbejdes listerne med stemmeberettigede?

Fyens Stiftsadministration udarbejder listerne på baggrund af menighedsrådsformændenes indberetninger. Læs brevet til menighedsrådsformændene om dette. 

Hvordan stiller man op?

For at kunne stille op skal man have en gruppe stemmeberettigede bag sig, mellem 75 og 150. De kaldes stillere. Man kan kun være stiller for én kandidat. Fristen for at melde sig som kandidat fastsættes af Kirkeministeriet.

Kan menighedsrådsmedlemmer, som træder ud af menighedsrådet den 1. søndag i advent 2022, være stillere for en kandidat til bispevalget i Fyens Stift? 

Ja, det kan de. De er nemlig stemmeberettigede indtil den 27. november 2022, hvor deres valgperiode udløber. Omvendt gælder for de nyvalgte – som bliver stemmeberettigede, når den nye funktionsperiode starter ved kirkeårets begyndelse.

Hvad er en valgbestyrelse?

Valget ledes af en valgbestyrelse, som består af tre medlemmer valgt blandt provstiudvalgsmedlemmerne i stiftet. Ethvert provstiudvalgsmedlem er valgbare til valgbestyrelsen. 

Valgbestyrelsen har til opgave at kontrollere, at både kandidater og stillerlister lever op til kravene. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsens medlemmer er:  
Bjarne Larsen, Hjallese Provsti (formand) 
Vibeke Busse Andersen, Assens Provsti 
Per Høgh, Kerteminde-Nyborg Provsti 
Supleanter:  
Svend Aaage Jensen, Middelfart Provsti 
Jesper Fabricius, Midtfyn Provsti 
Rasmus K. Rasmussen; Faaborg Provsti

Hvem er kandidaterne?

Når fristen for at opstille som kandidat er udløbet og valgbestyrelsen har godkendt kandidater og stillerlister, vil kandidaterne blive præsenteret på stiftets hjemmeside.

Hvordan foregår selve valghandlingen?

Valget foregår ved urafstemning og er elektronisk. Alle stemmeberettigede vil modtage et valgkort i deres e-boks, og hvis man er fritaget for elektronisk post, vil man modtage den per brev. 

Hvem vinder?

Er der kun opstillet to kandidater til valget, vinder den kandidat, der har fået flest stemmer.

Er der opstillet flere kandidater end to, vinder den kandidat, der har fået over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem de to kandidater, som fik flest stemmer. 

Kirkeministeren indstiller vinderen til kongelig udnævnelse.