Fortsæt til hovedindholdet
Bispevalg
Til stemmeberettigede

Til stemmeberettigede

Her kan du finde information om afstemningen, valglister og stillerlister. 

Afstemningen 


Bispevalget afholdes digitalt. Afstemningsmaterialet samt information om proceduren i forbindelse med valget er sendt direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-Boks. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, har fået et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde.

Stemmeberettigede, der ønsker at stemme ved personligt fremmøde, kan gøre det på hverdage i Fyens Stifts lokaler, Klingenberg 2 i Odense. Der vil også være mulighed for at afgive sin stemme i Svendborg på provstikontoret, Egensevej 15, 5700 Svendborg

Stiftsadministrationen skal kontaktes for aftale om tid for fremmøde, uanset om man ønsker at stemme i Odense eller Svendborg. Ring til Stiftsadministrationen på telefon 66 12 30 24.

STILLERLISTER

Lister over stillererklæringer for hver bispekandidat

Valgliste

Liste over stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer, præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster. 

 

De stemmeberettigede på denne liste er berettigede til stemme ved anden valgrunde til bispevalget i Fyens Stift

 

Find den godkendte og låste valgliste her

 

Valgbestyrelsen har den 7. februar 2023 godkendt og låst valglisten

Kontakt

Har du som stemmeberettiget brug for flere informationer eller har du spørgsmål i forbindelse med valget, kan du kontakte stiftsadministrationen, der er sekretariat for valgbestyrelsen, på kmfyn@km.dk