Fortsæt til hovedindholdet
Diakoni
Giv en hånd

Diakoni i kirken
- giv en hånd!

Biskoppens forord til Stiftsbogen 2015

Af: Biskop, Tine Lindhardt

Hvorfor skal vi som folkekirke - præster, menighedsråd, ansatte, frivillige - oprette sorggrupper eller hjælpe familier på sommerferie, som ellers ikke ville have råd til at komme af sted, lave en besøgstjeneste eller tale med de ensomme? Ja, hvorfor skal vi beskæftige os med omsorgsarbejde? – eller diakoni, som det hedder med et kirkeord. Svaret er enkelt: Fordi nogen har brug for det.

Et andet svar kunne være, at diakoni er én af folkekirkens fire grundpiller: Forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. Sådan har det været fra kirkens allerførste tid. Diakoni er praksis, det er evangeliet i handling, - at hjælpe fordi der er brug for det. Men er det ikke velfærdssamfundets opgave at tage sig af sine borgere, ikke mindst når de er syge, sørgende, fremmede, fattige eller fængslede? Jo, det er det. Og som en central del af samfundet har vi som folkekirkemedlemmer, præster og menighedsråd en naturlig plads i den lange kæde af mennesker, myndigheder og organisationer, der tager hånd om hinanden. Diakoni kan udfolde sig på mange måder, afhængigt af hvor man er, og hvad der er brug for.

I årets Stiftsbog kan I derfor se forskellige eksempler på, hvordan folkekirkens omsorgsarbejde udfolder sig i de fynske provstier. Fra det mere ”usynlige” arbejde, når præsten på Helnæs besøger en kvinde, der har mistet sin mand, til arbejdet blandt indvandrerkvinder i Folkekirkens Hus i Odense og blandt socialt udsatte i Svendborg. I bogen fortælles også, hvordan folkekirken flere steder indgår i et samarbejde om omsorgsarbejdet. På Kongslundskolen i Bogense provsti arbejder præst og skole f.eks. sammen om et ”sponsorløb”, i Rudkøbing stiller kommunen de genanvendelige ting fra genbrugspladsen til rådighed for Kirkens Genbrug, i Nyborg henviser byens psykologer undertiden til kirkens sorggruppe, og i Odense arbejder kirke og kommune sammen om at holde demensgudstjenester med efterfølgende kaffe og musik.

Jeg håber, at I med bogens eksempler fra det virkelige liv kan få inspiration til at sætte fokus på diakonien i de fynske sogne. Sæt det på dagsordenen til menighedsrådsmødet. Samarbejd med kommuner og andre myndigheder og organisationer, hvor det giver mening. Giv de frivillige, der yder et kæmpestort arbejde, al den medvind, de fortjener. Lad os gøre det, kirken altid har gjort: Give en hjælpende hånd til dem, der har brug for det. 

Tine Lindhardt
Biskop, Fyens Stift