Fortsæt til hovedindholdet
Diakoni
Kandidat i diakoni

Ny kandidatuddannelse
i diakoni

Århus Universitet har udbudt en kandidatuddannelse i diakoni.

Kandidatuddannelsen retter sig mod ansættelse i kirkelige organisationer eller i den offentlige og private social-, pleje- og omsorgssektor.

På uddannelsen kombineres teologisk fordybelse i kristendommen, etik og diakoni med praktiske og teoretiske færdigheder i ledelse, organisation og udvikling af innovative løsninger på det sociale område.

Enkelt fynbo er startet på den nye kandidatuddannelse efter først at have taget en professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation samt et praktikophold hos Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

Her fortæller hun, hvorfor hun har valgt uddannelsen.

af: Henriette Møller, Studerende på kandidatuddannelsen i diakoni

Det er for mig at se vigtigt, at Folkekirken viser, at den som kirke og institution har meget at byde ind med. Den skal være med til at løse nogle af de helt aktuelle udfordringer, der udspiller sig I samfundet i dag, hvor nogle af vor tids største flygtningestrømme ses. 

Disse massive flygtningestrømme giver nogle udfordringer i vores samfund, som dels handler om, hvordan vi kan hjælpe flygtningene, og hvordan vi får dem integreret i vores samfund. Det har inspireret mig til at ønske at læse videre på kandidatuddannelsen i diakoni, da jeg med denne uddannelse håber at få et job, hvor jeg kan være med til at kunne løse nogle af de udfordringer, som vi har i samfundet i dag. 

Jeg vil gerne arbejde inden for det folkekirkelige eller måske inden for NGO- området. Men da uddannelsen er forholdsvis ny, og det første hold først startede sidste år, er der ingen færdiguddannede kandidater i diakoni endnu. 

Uddannelsen i diakoni er tværfagligt funderet, og på den måde rammer den bredt med undervisere fra forskellige institutter ud over Institut for kultur og samfund, (hvor den ”hører hjemme” under teologi), bl.a. Institut for Statskundskab. 

Der er flere adgangsgivende studieretninger, så derfor er diakoniuddannelsen på flere måder tværfaglig, både i opbygningen, men også i sin sammensætning af studerende. Der er således både teologer, socialrådgivere, sygeplejersker, 3K’ere og mange andre fagligheder i spil. Tanken er, at man på diakoni opbygger en fælles fagidentitet. 

Uddannelsens struktur og opbygning gør, at den er rettet direkte mod arbejdslivet. Gennem projektbaseret arbejde i grupper og individuelt, er det ideen, at studerende på diakoni skal klædes på både fagligt, men også i høj grad praktisk til at kunne varetage jobs i institutioner og organisationer. Uddannelsen kombinerer akademisk viden om kristendom med ledelseskompetencer. 


Læs mere om uddannelsen her