Fortsæt til hovedindholdet
Diakoni
Portræt af en ildsjæl

Jeg kan lide at blive brugt

Ildsjæle, som med stort engagement hjælper andre, findes i næsten alle sogne. En af dem er Rise Eskildsen fra Munkebo.  

”Natteravne” i deres iøjnefaldende gule jakker står klar med balloner, bolcher og telegrammer uden for kirken i Munkebo, når der har været konfirmation. 

”Vi vil gerne møde konfirmandernes forældre og bedsteforældre, så de kan hilse på nogle af os, der er med til at passe på de unge i nattelivet,” fortæller Rise Eskildsen.  

Rise Eskildsen er natteravn, men det er kun én af hendes mange kasketter. Hun er også lektiehjælper for flygtninge, aktiv ved kirkens morgenandagter og med i Folkekirkens Feriehjælp - for blot at nævne nogle af de frivillige og ulønnede opgaver, hun påtager sig. 

”Hun er en af de strålende, ældre damer, der af et kristent hjerte laver en masse værdifuldt diakonalt arbejde i sognet,” som sognepræst Mads Davidsen fra Munkebo udtrykker det.

Hun havde oversku
d
En af dem, der har glæde af Rise Eskildsens sociale engagement, er Annette Jørgensen. Annette Jørgensen har de sidste mange år været sygemeldt og på kontanthjælp. Hun har daglige smerter efter et nedslidende akkordarbejde på et slagteri, og efter 11 operationer og mange arbejdsprøvninger venter hun nu på at få afklaret, om hun kan få førtidspension.  

De to kvinder mødte hinanden i 2012, og siden har Rise Eskildsen hjulpet Annette Jørgensen, bl.a. når hun gerne vil have en bisidder med til et møde på kommunen, eller når hun har brug for at snakke sin situation igennem.  Annette Jørgensen har også fået støtte og skulderklap til et vægttab på 72 kg. 

”Rise har det overskud, som jeg ikke selv har. Hun har hjulpet mig meget,” fortæller Annette Jørgensen.

Folkekirkens Feriehjælp

Annette Jørgensen og hendes 10 årige søn Phillip har to gange været på ferie med Folkekirkens Feriehjælp. Rise Eskildsen var også her igangsætter.  

”Vi var ikke kommet på sommerferie, hvis vi ikke havde fået den mulighed, og det betød meget for min søn at komme på ferie, hvor der også var kammerater at lege med,” siger Annette Jørgensen. 

Rise Eskildsen er med som frivillig rejseleder på sommerferieturene, og hun nyder at være med til at give børnefamilierne en god ferie.

”Jeg har det som en fisk i vandet, når jeg kan få lov til at hjælpe andre. Mit kristne livssyn gør jo, at jeg gerne vil yde næstekærlighed, og jeg kan godt lide at blive brugt. Mine omgivelser siger, at jeg skal passe på mig selv, men jeg samler kræfter ved at lave det frivillige arbejde – ellers bliver jeg rastløs,” siger hun.

Snakker med Gud

Rise Eskildsen har et særligt hjerte for de mennesker, der har brug for hjælp, for hun har, som hun siger, ikke selv fået den blideste opdragelse. Skolegangen var fuld af drillerier, og hun havde det ikke altid nemt derhjemme. Som barn kom hun i søndagsskole, og siden da har hun småsnakket med Gud i hverdagen.
”I søndagsskolen sang vi sangen ”Jesus elsker alle små”, og jeg lærte, at Gud elsker alle mennesker - også mig. Jeg kunne godt ønske mig, at børn i dag fik at vide, at når de voksne ikke har tid, så kan de tage en snak med Jesus, for han har altid tid,” smiler hun. 


Folkekirkens Feriehjælp

Folkekirkens Feriehjælp tilbyder en uges sommerferieophold til fattige og udsatte børnefamilier, som ellers ingen feriemulighed har. Feriehjælpen er et tilbud til Samvirkende Menighedsplejers medlemssogne.

Sognet vælger tre økonomisk vanskeligt stillede børnefamilier og to frivillige rejseledere til ferieopholdet, og alle udgifter afholdes af Folkekirkens Feriehjælp.

Læs mere her: www.menighedsplejer.dk