Fortsæt til hovedindholdet
Diakoni
Sponsorløb

At ændre en drengs liv

Kirken skal have et socialt ansigt, hvis kristendommen skal føles relevant, siger sognepræst Jakob Daniel Lund Olesen

Alle børnene på Kongslundskolen er mødt op i løbesko. I en time skal de løbe så mange gange, de kan, rundt om skolens sportsplads. 

Den direkte konsekvens af børnenes anstrengelser er, at en seksårig dreng fra Tanzania kommer i skole.

Drengen hedder Eviditha, og børnene fra Kongslundskolen vil i de kommende år jævnligt høre fra ham. De får brev om, hvordan det går med drengen, som lever i en fattig familie, og samtidig kommer de til at lære noget om, hvordan børn har det andre steder i verden. 

For hver omgang børnene løber, giver deres sponsor et beløb til Eviditha. Sponsoren er oftest børnenes forældre eller bedsteforældre, men det kan også være et menighedsrådsmedlem. Pengene fra Nordfyn sikrer Evidithas skolegang i de næste fem år.

I ændrer hans liv helt vildt

Før løbet sættes i gang får børnene en peptalk fra arrangøren, Jakob Daniel Lund Olesen, der er sognepræst i Guldbjerg, Ore og Skovby sogne på Nordfyn. 

”I ændrer den afrikanske drengs liv helt vildt meget,” siger han.

Præsten kender godt børnene i forvejen, for han har morgensang på skolen hver mandag. 

”Det er super at have en præst, der engagerer sig så meget,” siger Morten Flye, der er klasselærer for fjerde og femte klasse. 

Skolen har hele ugen haft en såkaldt støtteuge, hvor børnene er blevet undervist i kontinentet Afrika. Femte klasse har arbejdet med børneliv i Afrika, så de ved godt noget om, hvordan den dreng, de hjælper, lever sit liv.   

To et halvt klasseværelse 

”Vi er tørstige, hvor lang tid er der tilbage?” Børnene er en halv time inde i løbet, og nogle begynder at blive småtrætte og skal have vand. Drengene fra femte klasse tager sig tid til en snak. De synes, det er sjovt at løbe, og de synes, at det er rart at gøre en forskel for børn fra Afrika. 

”Vi har det jo fint her, og de skal også have et ordentligt liv i Afrika, ” siger Marc Hansen.

Det har været fast tradition på skolen de sidste fem år, at præsten laver sponsorløb, så drengene har været med til det før.

”Hvor mange penge er det nu, vi har samlet ind?” spørger de præsten. 

”Mere end 110.000 kroner over de sidste fem år, og det er nok til at bygge 2½ klasseværelse i Tanzania,” lyder svaret fra Jakob Daniel Lund Olesen. 

At bruge sine hænder og sit hjerte

For Jakob Daniel Lund Olesen er det uløseligt forbundet med det at være kirke, at man laver socialt arbejde. 

”Det er vigtigt, at den lokale kirke har et socialt ansigt, og det tror jeg, at mange mennesker forventer af deres kirke. Hvis kirken ikke står for diakoni, så kan folk have svært ved at se, at kristendommen er relevant for dem. Det er vigtigt, at kristendommen har et konkret og livsnært ansigt, og der må gerne være sammenhæng mellem, det man siger, og det man gør,” siger han og fortsætter:

”I min verden er kærlighed og tro altid noget, der vil ud, og den bedste måde at komme ud med sin tro på er måske at bruge sine hænder og sit hjerte for andre.” 

Et enkelt koncept

Jakob Daniel Lund Olesen blev præst i sognene i 2009, og på det tidspunkt var der allerede etableret et godt samarbejde med den lokale skole. Da han tilbød at stå for et årligt sponsorløb, slog skolen straks til. 

”Det er et enkelt koncept og alligevel virkelig effektivt. Alle sogne kunne gøre det,” siger han.

Jakob Daniel Lund Olesen har medbragt 3 frivillige hjælpere fra lokalområdet, der hjælper med at tælle, hvor mange omgange børnene løber. Hjælperne er pensionister, der hygger sig med at hjælpe til.

”Det er nemt for folk at komme ind i kirken via det sociale arbejde. Mange vil gerne yde konkret hjælp til nogle mennesker, der har brug for det, og det er en fin måde at få en relation til kirken på, ” siger præsten.

En time er gået, og så er der saftevand, slik og frugt til børnene – alt sammen medbragt fra Skovby præstegård.


Mushemba Foundation

De penge, som samles ind i løbet af Kongslundskolens støtteuger, går til ”Mushemba Foundation,” der blev stiftet for 10 år siden. Fonden har fået navn efter den tidligere biskop i Tanzania, dr. Mushemba. Den støtter særligt udsatte børn i offentlige skoler, men er også i gang med at bygge en ny statsgodkendt skole i det nordlige Tanzania. Til det projekt har Kongslundskolen indsamlet penge nok til at bygge 2½ klasseværelse. Læs mere om fonden her: http://www.mushembafoundation.org/