Fortsæt til hovedindholdet

Vi laver alterbuketter af vores egne blomster

Graver Mette Stief
Fortalt til Marianne Holst Hyrlov, Fyens Stift
Foto: Ard Jongsma

På kirkegården i Vejle har vi her i foråret pløjet den store græsplæne op, og i stedet har vi sået forskellige ”vild med vilje” græssorter og blomster. Når græsset og blomsterne er vokset op, er det meningen, at der skal slås nogle stier gennem området, så man kan gå en tur og nyde alt det grønne.

Vi har også plantet kirsebærtræer, og vi har plantet masser af buske og småtræer i forskellige farver. Det er alt sammen rigtig godt for dyr og planter, men det bliver altså også ret flot at se på for de mange mennesker, der færdes i området. For mange år siden var der frugtplantage, hvor der nu er kirkegård, og vi kan godt lide tanken om, at der nu igen står frugttræer i området.

Menighedsrådet har en plan om, at det på længere sigt skal være muligt at blive begravet under kirsebærtræerne, så vi kan imødekomme de mennesker, som ønsker noget andet end de traditionelle gravsteder. 

Grenene fra de træer i plænen, som måtte fældes, ligger nu i et hjørne af kirkegården og er ved at udvikle sig til et insekthotel.  

Når man går i gang med at omlægge en kirkegård, så den bliver mere grøn, er det vigtigt at have en langsigtet plan. Menighedsrådet og jeg har fået hjælp til planen af kirkegårdskonsulent Fanny Møller, og den går vi frem efter. Den store plæne er kun første skridt på vejen.

Da rapsmarkerne blomstrede i foråret, var jeg ude på en bondemands mark og plukke raps til smukke gule alterbuketter. Vi har også plantet stauder, sat løg og sået blomster for at blive selvforsynende med alterbuketter, så vi ikke skal belaste klimaet med at købe afskårne blomster, som skal transporteres fra andre lande. Det er måske en lille ting, men vi forsøger hele tiden at gribe det lavpraktisk an. Jeg har også lavet vores eget affaldssorteringssystem, for det kunne jeg gøre her og nu. Det tager lang tid at ændre vaner, men vi forsøger at gøre en ekstra indsats. 

Nogen sætter lighedstegn mellem at lave grøn omstilling og ”bare lade stå til”. Men sådan er det jo slet ikke. Man skal ikke tro, at det hele bliver billigere eller nemmere eller tager mindre tid, fordi man gør tingene mere miljørigtigt. Men der er ingen vej uden om. Det er noget, vi skal. 

Mette Stief, Graver ved Allested og Vejle Kirker