Fortsæt til hovedindholdet

Vi tog sammen på udflugt i det grønne

Af Jane Bruhn, formand for Marslev-Birkende Menighedsråd
Foto: Ard Jongsma

To gravere og tre menighedsrådsmedlemmer tog afsted sammen for at lade sig inspirere af dagens mangfoldige program, da Folkekirkens Grønne Omstilling holdt konference i Fredericia. Jo, vi skulle rigtig nok på udflugt.

Arbejdsfællesskabet, der giver grobund for al samarbejde i vores dagligdag, ville på den måde få

en saltvandsindsprøjtning. Grænser mellem de meget forskelligartede tilgange i vore daglige funktioner

ville måske bøjes eller måske nedbrydes.

Netop udflugten er det centrale. At sætte hinanden stævne i en fælles oplevelse. En lille tidslomme.

At turde sætte hinanden i spil i en fælles sag! Forventningens glæde. Allerede der banes vejen ind i

nytænkning i de daglige gøremål som ansat eller menighedsrådsmedlem.

Vi befinder os i en ny sammenhæng. Indtryk, vi først kan se, når vi sætter farten ned.

Vi fik et boost sammen, og dette boost er for mig at se væsentligt for overhovedet at blive grebet og tænke

nyt. Måske ikke udelukkende nyt, for vi skal også tænke på småjusteringer i en anderledes og bedre

retning. Til dette har vi nu fælles referencer.

Humoren var til stede på konferencen i et foredrag om, hvordan vi ikke kan lide at ændre vores vaner –

heller ikke når det gælder grøn omstilling. Humoren får os til at le af os selv og hinanden. Den gør, at vi kan

se alvoren i øjnene og forstå skriften på væggen med al tydelighed. Det starter i hjernen hos den enkelte. Kendskab til kundskab.

Mon ikke vi hver især fremover vil have lidt mere fokus på vores indre vanevogter – som udgangspunkt? Det blev i sandhed den store grønne dag! Vi drog hjem med stof til eftertanke. Her skal gryden så holdes i kog, og første skridt er så at få delt indtrykkene med de øvrige kollegaer. Prioritering af indsatsområder. Logistik i forhold til tovholdere.

Vild med vilje – i modsætning til græsslåning. Begrebet biodiversitet skal absolut på dagsordenen.

I første omgang begrebsforståelse og dernæst handling. Fra kompost til bier, eventuel skovplanting på et

stykke jord. Eventuel halvering af grusarealer, reducering i brug af stearinlys, hvilken kaffe drikker vi?

I enhver henseende må vi ønske at lykkes og glædes over mange små skridt i den rigtige retning. Og vi er på vej – sammen!