Fortsæt til hovedindholdet
Kirke for flere
Hvis man gør det samme, så sker der det samme

”Hvis vi gør det samme - så sker der det samme”

En fokusgruppe hjælper præsterne med at tænke nyt på Hindsholm og i Kerteminde-Drigstrup Sogn

”Det var hyggeligt at snakke med folk fra egnen sådan på kryds og tværs – også om de små ting, der betyder noget for os,” siger Trine Gomme-sen, som her står foran Mesinge Kirke. 

Foto: Ard Jongsma

”Altså, man kan gå til yoga og mindfulness og alt muligt, men man kan også bare gå over i kirken og sætte sig,” siger Kim Zeuner, som her står Dalby Kirke. 

Foto: Ard Jongsma

”Det er vigtigt at tale om, hvordan vi kan inddrage kirken, så den bliver et større aktiv for byen.”

Sådan siger den 45-årige skolelærer Kim Zeuner fra Dalby. Han er én af 12 folkekirkemedlemmer, som har brugt en lørdag formiddag på at hjælpe præsterne i den nordøstlige del af Fyn med at blive klogere på, hvad medlemmerne gerne vil have fra deres kirke.

Da Kim Zeuner sammen med kone og børn flyttede til Hindsholm for nogle år siden, var de enige om, at de ville bidrage til lokalsamfundet. Hans kone sidder blandt andet i lokalrådet, og han er selv aktiv i juniorklubben og fodboldklubben. Så da sognepræst Rikke Aagaard fra Mesinge spurgte, om han havde lyst til at være med i en fokusgruppe om kirken, var det naturligt for ham at sige ja tak.

Præst for dem der kommer i kirke

37-årige Trine Gommesen fra Salby var også med i fokusgruppen. Hun er ligesom Kim Zeuner glad for, at kirken er der. Hun bruger den til højtiderne, og da hendes børn skulle døbes.

”Men det er nok ikke et sted, jeg kommer til at overrende, ” siger hun.

Det var lige netop mennesker som Trine Gommesen og Kim Zeuner, som præsterne gerne ville tale med. Nemlig folkekirkemedlemmer der er langt fra at melde sig ud, men som ikke bruger kirken ret ofte. Det fortæller provst Lone Wellner fra Kerteminde, som sammen med kollegaen sognepræst Rikke Aagaard fra Mesinge tog initiativ til fokusgruppen.

”Det er så nemt for os at falde i med udelukkende at være præster for dem, som vi møder i kirken. Men hvad med dem, som egentlig finder kirken interessant, men bare har et lidt løsere forhold til den? Dem ville vi gerne bruge en lørdag formiddag sammen med,” siger provst Lone Wellner.

Målet var at få nye ideer til, hvordan kirkens rolle skal være i lokalsamfundet og i menneskers liv.

”Vi ville gerne lære noget. For en ting er sikkert: Hvis vi gør det samme, som vi altid har gjort, så sker der det samme, som der altid har gjort,” siger sognepræst Rikke Aagaard.

Rød og grøn lampe

Det blev en lørdag, der gav stof til eftertanke. En af de meldinger, præsterne fik, var, at kirkerummet kan noget særligt, og at man gerne vil bruge rummet til ro og fordybelse – og måske også til samtale med præsten.

”Vi talte faktisk lidt om, at man kunne have en rød og en grøn lampe ved kirkedøren et par timer om ugen. Hvis lampen var grøn, kunne man se, at præsten var ledig, fortæller sognepræst Rikke Aagaard.

Provst Lone Wellner har overvejelser om at tilbyde samtaler i kirken. Et tilbud, som hun håber, at nogle af sognets unge vil benytte sig af.

”Når det hele lige pludselig bliver for meget for et ungt menneske, så går de ikke hen og ringer på min dør, men måske vil de komme ind i kirken, hvis der er træffetid på et tidspunkt, hvor det er relevant for dem – måske fredag efter skoletid,” siger hun.

Kirkerummet giver ro

En af de fokusgruppedeltagere der har opdaget, at kirkerummet kan give ro i sindet, er Kim Zeuner. Han bor lige ved siden af kirken i Dalby, og da hans søn skulle konfirmeres i år, fulgte han med drengen i kirke flere gange.

”Altså, man kan gå til yoga og mindfulness og alt muligt, men man kan også bare gå over i kirken og sætte sig, og den mulighed ligger lige uden for døren. Nogle gange slog jeg ørene ud under gudstjenesten, og andre gange koblede jeg fra og gloede ud i luften. Her var der ikke noget, jeg behøvede at forholde mig til. Jeg kunne slippe alt det der med, at jeg måske også lige skulle slå græsplænen eller tjekke noget på Facebook,” fortæller han.

Kim Zeuner kunne godt tænke sig, at der blev større fokus på fællesskab i forbindelse med gudstjenesten, og det bød han ind med i fokusgruppen.

”Vi hilser på præsten, når vi går ind og ud, men ellers har vi jo ikke noget med hinanden at gøre,” som han siger.  

Skolen og kirken

Samarbejdet mellem skole og kirke var også på fokusgruppens dagsorden. Både Kim Zeuner og Trine Gommesen har børn, der går i skole, og de er glade for samarbejdet mellem skolen og kirken på Hindsholm og Kerteminde-Drigstrup Sogn , som blandt andet betyder, at børnene i 3. klasse får en hel ”kirkeuge”, hvor de ud over deres lærere er sammen med præsterne, og blandt andet kommer på tur for at se Jellingestenene. 

Præsterne er positivt overraskede over, at fokusgruppedeltagerne gav udtryk for, at de gerne ser, at folkekirken spiller en endnu mere aktiv rolle i skolens liv.

”Det har jeg tænkt mig at arbejde videre med. Vi kunne måske tilbyde skolen noget på den musikalske front sammen med vores dygtige organist, siger provst Lone Wellner.

En god oplevelse

Deltagere og præster er enige om, at fokusgruppe-lørdagen var vellykket.

”Det var så fint at møde forskellige mennesker, som alle kom med deres blik på kirken, og måske har vi været med til at skubbe nogle ting i gang,” siger Kim Zeuner.

”Det var hyggeligt at snakke med folk fra egnen sådan på kryds og tværs – også om de små ting, der betyder noget for os. For eksempel sagde nogle, at de var glade for, at de kunne høre kirkeklokkerne hver dag,” fortæller Trine Gommesen.

”Vi har fået en god baggrundsviden og gode input,” siger sognepræst Rikke Aagaard.

”Fokusgruppen var beregnet til at skubbe til os præster, og det gjorde den,” slutter provst Lone Wellner.

Fokusgruppen var sammensat af mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige erhverv. Deltagerne mødtes til kaffe og rundstykker lørdag morgen i Kerteminde Kirkes Kulturhus. Først skrev de individuelle ”post it’s” med deres tanker om og ønsker til folkekirken. Derefter cirkulerede de mellem tre samtalegrupper, hvor emnerne var ”gudstjenesten”, ”kirken som kulturskaber og -formidler” samt ”kirken som underviser”. Mødet blev afsluttet med en frokost. Efterfølgende har præsterne i Kerteminde Provsti været på internat for at arbejde videre med fokusgruppens ideer.