Fortsæt til hovedindholdet

Stilhed er også et sprog

Af: Lene Bønnelykke 
Kontaktperson for den kristne meditation i Vor Frue kirke i Svendborg
Foto: Lasse Skov

I Vor Frue Kirke i Svendborg er der kristen meditation hver onsdag

Meditation og stillegudstjeneste har været en del af Vor Frue Kirke i Svendborg i snart 15 år. At meditere i en kirke skaber ro til fordybelse i det kristne fællesskab. For mig personligt giver det en indre ro og nærvær i min hverdag.

Der opstår en ro i kirkerummet under meditationen, hvor vi mærker et åndeligt og spirituelt nærvær af Gud. At meditere i folkekirkerne i Danmark er kun i sin spæde start, og det er for mig vigtigt at åbne for det stille og indre sprog. Det er noget særligt, at vi bruger vores kirkerum til meditation og åndelig fordybelse.

Alle er velkomne

Vi mødes hver onsdag kl. 17 til meditation i kirken. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Når der kommer nye til deltagere, fortæller vi altid, hvad der skal ske, så den enkelte føler sig velkommen. Vi fortæller, at der ikke er nogen rigtig måde at meditere på. Vi fortæller også, at vi har valgt at bruge ord, som er valgt af Verdensfællesskabet for Kristen Meditation, nemlig ”Maranatha,” som er aramæisk og betyder ”Herren kommer; Herren er nær.” De fire stavelser ma-ra-na-tha gentages under hele meditationen, og ma-ra-na-tha er med til at skabe en rytme, der åbner for meditationen.  Men den enkelte meditationsdeltager kan frit vælge sit eget ord. Vi ønsker, at man kan være med i fællesskabet på sine egne betingelser. 

Meditationen begynder med indgangsbøn og meditativ musik, som afsluttes med tre klokkeslag. Derefter har vi 20 minutters stilhed, tre klokkeslag, meditativmusik og en udgangsbøn.

Når vi mediterer, sidder vi oprejst på stolen med let lukkede øjne og med begge ben på gulvet, så vejrtrækningen bliver afslappet. Hvis man oplever, at der mangler fokus under meditationen, kan man vende tilbage til sin vejrtrækning.

Indre ro

Fælles meditation i et helligt rum er i sig selv stort. Det giver den ro, vi søger i vores urolige verden og i en travl tid. Deltagerne giver udtryk for, at der er et behov for at søge et fællesskab. Vi åbner dørene til kirken, hvor der er tid til refleksion og bøn i et stille, kendt rum med mulighed for at være sammen med andre.

Igennem årene har mange givet udtryk for, at det er meget vigtigt for dem, at det er kristen meditation. At meditationen foregår i en kirke, samler ens tanker og har stor følelsesmæssig og åndelig betydning for den enkelte. Én deltager har sagt: ”At vide jeg kan gå uformelt ind i vores smukke kirke og deltage i meditation, det giver mig en personlig glæde.” Og en anden har sagt: ”Min kirke er altid åben, men at meditere i et fællesskab skaber en forbundethed.”

Stillegudstjenester

Ud over meditation har vi også stillegudstjenester i Vor Frue Kirke. De tilrettelægges i samarbejde med vores præster. Vi vælger et tema, der f.eks. handler om en aktuel situation i hverdagen. Ved en stillegudstjeneste valgte vi temaet omsorg, hvor teksterne og salmerne belyste omsorg ud fra billedet ”hænder”. Der står i en salme ”Livets Gud har ingen hænder, derfor er det dig, han sender.” Det er med hænderne, vi rækker hinanden trøst og nærvær, skaber tryghed og viser kærlighed.

Gudstjenesten veksler mellem oplæsning af præsten alene og sammen med menigheden, og der veksles mellem oplæsning, musik og salmer. Der er stille meditativ musik før og efter de 10 minutters stilhed. Her bruger vi vores klangskål, tre slag før start og tre slag efter. Efter stillegudstjenesten er der mulighed for at tale sammen om gudstjenesten tema over en kop kaffe.

Jeg vil anbefale andre kirker til at bruge dem til stilhed og fordybelse.

Læs om Lene Bønnelykke

Lene Bønnelykke er kontaktperson for den kristne meditation i Vor Frue Kirke i Svendborg, hvor hun var aktiv i menighedsrådet fra 2008 til 2020. Hun er uddannet pædagog og har rejst vidt omkring som frivillig og som ansat i en bistandsorganisation. Efter et par år bosat i østen vendte hun hjem og tog initiativ til kristen meditation i kirken. 

 

Lys tændes til meditation