Økonomi
Stifternes kapitalforvaltning

Stifternes kapitalforvaltning

De gravstedskapitaler, der indbetales til menighedsrådene til fremtidig vedligeholdelse af gravsteder, forvaltes af Danmarks 10 stifter. 

Stifterne skal forvalte gravstedskapitalerne efter regler fastsat af Kirkeministeriet. En del af kapitalerne udlånes til menighedsrådene til renovering/nybygning af kirker, sognegårde, præstegårde mv. Den resterende del investeres i værdipapirer. 

På landsplan udgør den samlede kapital ca. 5 mia. kr. Heraf er ca. 2 mia. udlånt til menighedsråd. De resterende midler på ca. 3 mia. kr. har stifterne overladt til Stifternes Kapitalforvaltning.  

Stifternes Kapitalforvaltning er et samarbejde mellem alle 10 stifter. Stifternes Kapitalforvaltning ledes af en bestyrelse på 10 personer – ét medlem fra hvert stift. 

Stifternes Kapitalforvaltning har indgået aftale med SEB og Sydbank som forvaltere. Der er derudover indgået aftale med Jyske Invest som administrator.
 

Læs mere om Stifternes Kapitalforvaltning, herunder vedtægter, regnskaber, mødereferater og nyhedsbreve herunder:

Bestyrelsesmøder i kapitalforvaltningen 2023:

Næste møde den 23. februar 2023 kl. 10.15-15.00.

10. maj 
6. september
14. november

 

Kapitalforvaltningens vedtægter

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Se liste over referater her

Se regnskaber her

Investeringspolitik

Ansvarlige investeringer 2021

Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift for november 2022

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift for december 2021

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift for december 2020

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2019

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2018

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2017

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2016
 

Bestyrelsen

Liste over repræsentanter til bestyrelsen for fælles kapitalforvaltning fra de forskellige stifter kommer snart