Præsterne
Trivsel og tillidsrepræsentanter

Trivsel og tillidsrepræsentanter

Trivselspolitik for præster ansat i Fyens Stift

Trivselspolitikken er vedtaget af arbejdsmiljøudvalget for præster i Fyens Stift i april 2018. Den består af en målsætning samt en række politikker for konkrete problemstillinger:

Læs sygefraværspolitik her

Læs antimobbepolitik her

Læs stresspolitik her

Læs misbrugspolitik her

Baggrund
Som konkret udfyldning af Kirkeministeriets personalepolitik for præster i Folkekirken fra 2012 har Arbejdsmiljøudvalget i Fyens Stift efter høring af de lokale arbejdsmiljøgrupper, tillidsrepræsentanter og provster formuleret nærværende trivselspolitik for præster ansat i Fyens Stift.

Formål
Formålet med trivselspolitikken er at skabe gode rammer for arbejdet med kirkens kerneopgaver via tydelighed om værdier, holdninger, kultur, politikker og konkrete værktøjer.

Ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet
Det er biskoppen, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet for præster i Fyens Stift. Samarbejdet om, at Fyens Stift er en arbejdsplads med et sundt og sikkert arbejdsmiljø, løftes i arbejdsmiljøudvalget og de lokale arbejdsmiljøgrupper i provstierne.   

Målsætninger om trivsel
Fyens Stifts skal som arbejdsplads for ca. 200 præster være kendetegnet ved:

 • gode vilkår for forkyndelse
 • gode vilkår for at studere, for fordybelse og for udvikling
 • stor grad af egen-indflydelse på arbejdet
 • godt samvirke mellem præster og menighedsråd
 • om forkyndelse*, aktiviteter og kirkeligt liv
  (* jf. dog på præstens uafhængighed i forhold til forkyndelsen)
 • om bolig, have og rammerne for præstens privatliv
 • kollegialitet med plads til forskellighed
 • en tillidsbaseret kultur baseret på respekt og ordentlighed
 • tydelig og relevant ledelse
 • høj grad af jobtilfredshed
 • lavt sygefravær

Det betyder, at Fyens Stift er en arbejdsplads, hvor:

 • APV og MUS bruges som aktive redskaber i forhold til trivsel
 • kollegialitet og samarbejde mellem præster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og provster og biskop prioriteres via faste møder og konventer lokalt og centralt
 • opmærksomhed på en god og rimelig balance mellem arbejdsliv og privatliv også kendt under begrebet ”work-life balance” er i fokus
 • samarbejdskonflikter håndteres tidligt og på lavest mulige niveau i organisationen og evt. med inddragelse af Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning
 • sygemeldinger og stressbelastninger håndteres ved tidlig indsats
 • mobning, vold, trusler og chikane på arbejdspladsen under ingen omstændigheder tolereres
 • alkoholmisbrug m.v. håndteres med tilbud om hjælp
 • der tages gensidige hensyn ved tilrettelæggelse af ferie og fridage
 • der årligt holdes  fælles temamøder relateret til arbejdsmiljøemner for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og provster
 • hvor intro- og mentorforløb for nye kolleger er en del af den faste procedure i forbindelse med deres ansættelse

Læs og print hele trivselspolitikken her

Arbejdsmiljøudvalget i 2020 består af

Biskop Tine Lindhardt

Provst Trille Bakkiam Brink Westergaard,  Langeland-Ærø Provsti

Provst Peter Lind, Middelfart Provsti

Sognepræst Carsten Christenen, Tornbjerg Sogn

Sognepræst Jørgen Bendixen, Vor Frue Sogn, Odense