Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2021
Nyheder

PROVSTIUDVALG

I efteråret 2021 er der valg til provstiudvalgene og til stiftsrådet. I den forbindelse har stifterne udarbejdet denne kortfattede beskrivelse af et provstiudvalg og dets opgaver. 

kirke

Et provstiudvalg forvalter kirkens lokale økonomi

HVAD ER ET PROVSTIUDVALG?

I hvert provsti er der et provstiudvalg. Provstiudvalget består af provsten, som er født medlem, 4-8 læge medlemmer og en repræsentant for provstiets præster. Provsten er forretningsførende medlem.

Provstiudvalgets medlemmer vælges af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet hvert 4. år. Samtidig vælges en repræsentant for provstiet til stiftsrådet.

PROVSTIUDVALGETS OPGAVER?

Provstiudvalgets vigtigste opgave er at forvalte kirkens lokale økonomi dvs. kirkeskatten i kommunen. Provstiudvalget fordeler således kirkeskatten mellem sognene på baggrund af budgetlægningen, som sker i tæt dialog med menighedsrådene ved budgetsamrådet.

Budgetsamrådet afholdes som et offentligt tilgængeligt møde, hvor provstiudvalgets beslutning om prioritering af bevillinger til kirkekassernes drift og anlæg fremlægges for menighedsrådene. Samtidig er der på budgetsamrådet mulighed for at drøfte tværgående emner med menighedsrådene, fx samarbejdsopgaver i provstiet.

Provstiudvalget rådgiver og vejleder menighedsrådene i menighedsrådsarbejdet generelt og skal godkende menighedsrådenes budgetter og regnskaber, beslutninger om køb og salg af fast ejendom samt vedtægter og takster for kirkegårdene.

Provstiudvalget skal udtale sig i sager, hvor menighedsrådet ønsker at opføre eller nedrive ejendomme og ved istandsættelses- og ombygningsarbejder, der kræver Stiftsøvrighedens godkendelse.

Provsten fører tilsyn med vedligeholdelse af provstiets kirker, præsteboliger og øvrige bygninger.

Provstiudvalget er desuden klageinstans på en række områder inden for den folkekirkelige forvaltning og har udtaleret og -pligt over for biskoppen, stiftsøvrigheden og Kirkeministeriet.

Provstiudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed og i lov om folkekirkens økonomi.

Læs om stiftsråd her

Kontakt Fyens Stift, hvis du har spørgsmål

 

mail: kmfyn@km.dk

telefon: 66123024