Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2021
Nyheder

STIFTSRÅD

I efteråret 2021 er der valg til stiftsrådet og til provstiudvalget. I den forbindelse har stifterne udarbejdet denne kortfattede beskrivelse af et stiftsråd og dets opgaver 

Fyens Stiftsråd 2018-2021

Fyens Stiftsråd

HVAD ER ET STIFTSRÅD?

I hvert stift er der et stiftsråd. Stiftsrådet består af biskoppen og domprovsten, som begge er fødte medlemmer, en repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster og en menighedsrepræsentant fra hvert provsti (i Lolland-Fasters Stift dog to).

Stiftsrådets medlemmer vælges hvert fjerde år samtidig med valg til provstiudvalget.

STIFTSRÅDETS OPGAVER?

Stiftsrådet bestyrer kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene i henhold til den lånepolitik, som er vedtaget i stiftsrådet.

Stiftsrådet rådgiver herudover biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur, herunder om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Stiftsrådet fastlægger udskrivningsbeløbet for det bindende stiftsbidrag og disponerer over beløbets anvendelse på forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau. Bidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder:

• Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster

• Formidling af kristendom

• Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende

Stiftsrådets daglige arbejde understøttes af stiftsadministrationen.

Stiftsrådets opgaver er nærmere beskrevet og reguleret i lov om folkekirkens økonomi og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv.

www.stiftsjura.dk findes en folder om stiftsråd med en nærmere præsentation af stiftsrådets hovedopgaver samt en folder om provstiudvalg.

Læs mere om Fyens Stiftsråd her

Læs om provstiudvalget her

Kontakt Fyens Stift, hvis du har spørgsmål

 

mail: kmfyn@km.dk

telefon: 66123024