Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder

Fyens Stift skal have ny biskop

Efter 10 år som biskop i Fyens Stift har Tine Lindhardt indsendt sin afskedsbegæring til Dronningen med anmodning om at måtte fratræde sit embede som biskop den 31. januar 2023.

Biskop Tine Lindhardt stopper som biskop den 31. januar 2023. 
Foto: Ard Jongsma Hent pressefotos her

Kære alle

”Alting har en tid – for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.” Sådan står der i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente. For mig er det tidspunkt nu, hvor jeg synes, det er tid at stoppe som biskop, og det gør jeg med udgangen af januar 2023. 

Det bliver selvfølgeligt vemodigt at stoppe. Jeg er og har været utroligt glad for at være biskop her i Fyens Stift. Det har været en fornøjelse og en glæde at få lov til at arbejde sammen med alle jer mange engagerede og forstandige mennesker. Jeg har lært meget og fået meget med og er fyldt med taknemmelighed. Fyens Stift er et godt stift på alle måder. Tak skal I have.

Heldigvis er der næsten otte måneder til jeg forlader embedet, og der venter mange opgaver, som jeg glæder mig til. Der er ledige præsteembeder, der skal besættes, der er visitatser og besøg rundt om i stiftet, samtaler, foredrag, møder og gudstjenester. Det vigtige arbejde, som vi er fælles om, med at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognene rundt om i Stiftet, det vil jeg fortsat passe helt og fuldt, frem til jeg forlader embedet.

Jeg håber også at se en dåbskommission ’sat på skinner’ i løbet af efteråret, så den kan begynde sit arbejde til januar 2023. Folkekirken er evangelisk-luthersk, og det er vigtigt, at en kommission af indsigtsfulde mennesker får drøftet og arbejdet med, hvordan traditionerne omkring dåbsritualet skal udfolde sig i vores evangelisk-luthersk folkekirke i de kommende mange år.

Ja, der er meget at glæde sig over.

Jeg glæder mig over at have været en del af Fyens Stift i en årrække, som præst og biskop – og jeg glæder mig til at være det året ud og lidt til.

Mange venlige hilsener 
Tine Lindhardt

Fem spørgsmål til Tine Lindhardt

Hvorfor er det lige netop den 31. januar, du stopper?

” Jeg kan godt lide tanken om at runde året af og at få julen med, og så tror jeg, at det vil være fint for stiftet, at den kommende biskop er med til at begynde et helt nyt år. Januar er et tidspunkt, hvor man i forvejen er i overgangen fra ét til noget andet.”

Hvad skal du lave bagefter?

”Det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Måske er der nogen, der i ny og næ kan bruge en forhenværende biskop til at tage en gudstjeneste eller en kirkelig handling? Som sagt, det må tiden vise.”

Hvilke højdepunkter tænker du tilbage på i dine 10 år som biskop?

”Jeg kalder mig vanekristen, og for mig er højdepunkterne det, som andre måske ville kalde rutiner og traditioner – hverdagen. Gudstjenesterne, visitatserne og de mange samtaler med mennesker rundt om i stiftet har været højdepunkterne for mig. Jeg vil også nævne ordinationerne, som er fulde af højtid. Det har været en stor glæde at være med til at sende en række nye dygtige præster godt på vej. Og så har jeg i den grad nydt at kunne samle ordinanderne og deres gæster og menighedsråd og folk fra sognene i bispegården til reception efter ordinationerne.

Noget der bestemt ikke kan kaldes et højdepunkt, men som satte sit præg på samfundet og dermed også kirken i et par år af min tid som biskop – det var tiden med corona. Da nedlukningen af samfundet også ramte kirken, blev det tydeligt for mange af os, hvor vigtig kirken er. Den fysiske kirke som et sted vi søger til, og hvor vi kan hente håb og mod. At vi ikke kunne gå i kirke, det var jeg virkeligt ked af, og jeg håber aldrig, at det skal ske igen.”

Nævn tre ting, som du er glad for, at der er sket i stiftet i de sidste 10 år

  • ”Vi har fået oprettet velfungerende skoletjenester i stiftet, hvor folkekirken bidrager til, at skolebørn får viden om kristendommen og dens betydning for vores kultur.”
  • ”I 2014 og 2015 lavede vi kirketællinger i Fyens Stift, som viste, at det slet ikke står dårligt til med gudstjenestelivet i stiftet, for nu at sige det på jysk. Jeg ved godt og er helt enig i, at ikke alt, der kan tælles, tæller – og ikke alt, der tæller, kan tælles. Men det var nu alligevel rart at få bekræftet, at rigtig mange mennesker kommer til gudstjenester og kirkelige handlinger i Fyens Stift.”
  • ”Der har været værdifulde drøftelser om folkekirkens liturgi på Fyn og i resten af landet. Liturgiarbejdet munder nu blandt andet ud i, at der forhåbentligt nedsættes en dåbskommission. Liturgi er den måde vi fejrer gudstjenester og kirkelige handlinger på. Og det er vigtigt.” 
    Læs om liturgiarbejdet her

Er der noget, du har fortrudt?

”Der er måske snarere ting, som jeg stadig vender tilbage til, reflekterer over og forsøger at lære af. En af dem er som sagt situationen i marts 2020, hvor hele samfundet lukkede på grund af corona, og kirkerne var lukket for gudstjenester og personlig andagt – også i påsken. Jeg er ikke færdig med at tænke over, om vi kunne have gjort noget anderledes.

Og så er der noget, som måske er en ærgrelse mere end en fortrydelse, nemlig at det endnu ikke er lykkedes at overbevise diverse kirkeministre, Kirkeministeriet og Folketinget om, at vi skal have nogle flere præstestillinger. Der er brug for præster mange steder. Præster gør meget godt, og der spørges efter dem!”

Bispevalg

 

Valget af ny biskop over Fyens Stift udskrives af kirkeministeriet. 

 

Den nye biskop skal vælges af menighedsrådsmedlemmerne og præsterne i stiftet. For at kunne stille op til bispevalget skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

 

Når kirkeministeriet har udskrevet valget, offentliggør Fyens Stift de vigtige datoer og frister for bispevalget.

 

Læs mere om bispevalg her

Læs bekendtgørelse om bispevalg her

Læs om biskoppens opgaver her