Fortsæt til hovedindholdet

Børnene synes, det er naturligt at komme i kirke

Af: Marianne Holst Hyrlov
Foto: Ard Jongsma

Hver årgang har sin tradition i Aarup Kirke

Når et barn bliver døbt, er det forældrenes opgave at oplære barnet i den kristne tro. Hvad det konkret betyder, er et af de faste samtaleemner, når sognepræst Rikke Steen Knudsen fra Aarup holder dåbssamtaler. Hun foreslår, man kan lave en fast tradition med at bede en aftenbøn, og samtidig fortæller hun forældrene om de tilbud, der er i kirken, som kan hjælpe med den kristne opdragelse.

Allerede ved dåbssamtalen præsenteres forældrene for muligheden for at komme med til babysalmesang, og det tilbud takker de fleste ja til. Kirkens organist Elisabeth Koch har hvert år fire hold med babysalmesang, hvor der bliver leget og danset samt sunget sange og salmer med børnene.

Babysalmesang i Aarup Kirke med sang, leg og dans. Foto: Ard Jongsma

Her må de godt være

Præsten i Aarup har skabt en række traditioner, så børnene kommer i kirken jævnligt, og hver børneårgang har en kirketradition at glæde sig til mindst én gang om året.

”Jeg vil gerne have, at børnene synes, det er naturligt at komme i kirke. De skal føle, at det er deres kirke, og her må de godt være, uanset hvilken alder de har,” siger sognepræst Rikke Steen Knudsen. 

Når børnene kommer i dagpleje eller vuggestue, inviteres de op i kirken for at hjælpe kirkenissen Børge med at pynte juletræ, og når de bliver store nok til at gå i børnehave, får de lov til at se konfirmanderne opføre det årlige julekrybbespil.

”Børnene ser det samme julekrybbespil hvert år frem til de går i 1. klasse. De kan det udenad til sidst, og de elsker, at de ved, hvad der skal ske, og hvornår de skal råbe på kirkenissen,” fortæller Rikke Steen Knudsen.

”Når børnene kommer i 7. klasse og selv skal opføre krybbespillet, får de samtidig hilst på deres gamle pædagoger og klasselærere, som kommer med de mindre børn. Det er en stor glæde for alle parter,” fortsætter præsten. 

Samarbejde med skolen

Mange af kirkens tiltag for børn laves i samarbejde med skolen. I 2. klasse fejrer børnene kirkens fødselsdag op til pinse, hvor der blandt andet synges fødselsdagssang for kirken. I 3. klasse deltager mange af børnene i minikonfirmandundervisning. I 4. klasse laver børnene høstkranse sammen med klasselæreren, præsten, organisten og graveren, og de bringer årets afgrøder fra skolehaven til høstgudstjeneste. I 5. klasse bliver der lavet kirkekunst sammen med skolens formningslærere.

”Heldigvis synes skolen ikke, det er så farligt at arbejde sammen kirken, og både kristne børn og børn med en anden tro kan sagtens deltage,” siger Rikke Steen Knudsen.

Foruden de faste holdepunkter for hver årgang er der i Aarup Kirke fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning for alle sognets børn, og der er tilbud om at fejre Allehelgen med spøgelseshistorier samt børne-julegudstjeneste juleaftensdag.

Sognepræst Rikke Steen Knudsen, Aarup. Foto: Ard Jongsma

Tro på Gud

Sognepræst Rikke Steen Knudsen er helt sikker på, at de fleste børn tror på Gud. Hun oplever blandt andet, at det for minikonfirmanderne er meget vigtigt, at en bøn, de selv har skrevet, bliver læst op i kirken.

”I bønnerne siger de for eksempel tak, fordi de har deres mor og far. Det er dybtfølte bønner, som børnene skriver,” fortæller præsten. 

Hun har været præst i Aarup i 17 år, og hun oplever nu, at nogle af de unge mennesker, som hun har undervist, da de var børn, kommer hjem til Aarup for at blive gift og få deres børn døbt.

”Når det sker, så synes jeg, at børnearbejdet er lykkedes,” smiler sognepræst Rikke Steen Knudsen.