Fortsæt til hovedindholdet

Folkekirkens Skoletjeneste vokser

Af Malene Agerholm og Karin Larsen, Folkekirkens Skoletjeneste på Syd- og Midtfyn (SYMF) 
Foto: Ard Jongsma

Sidste år var mere end 400 syd- og midtfynske klasser tilmeldt et undervisningsforløb

Når der står kristendomskundskab på skoleskemaet, er det i flere og flere klasselokaler i de syd- og midtfynske skoler materialer fra Folkekirkens Skoletjeneste, der findes frem i undervisningen. Interessen for projekterne fra SYMF er vokset stabilt med omkring 30 procent flere tilmeldte klasser hvert år fra skoletjenesten så dagens lys i 2015 og til skoleåret 20/21, hvor vi nåede op på 436 tilmeldte klasser og 100 lærere tilmeldt vores lærerkurser.

Det er glædeligt at se, at lærere, der én gang har gjort brug af vores tilbud, vender tilbage år efter år, og at ringene spreder sig i vandet, så stadigt flere lærere og skoler i området får øje på skoletjenestens tilbud. 

Skoletjenesten er for alle

Afsættet for undervisningsmaterialerne er ofte et almenmenneskeligt tema, som perspektiveres gennem de bibelske grundfortællinger, folkekirkens kristendomsforståelse samt andre religioner og livsopfattelser.

Et eksempel på det er projektet “Spor efter et liv,” som mange af vores 4., 5., og 6. klasser har været igennem. Det handler om døden og begravelsesritualer, og det er ikke udelukkende et projekt om de folkekirkelige traditioner i forbindelse med et dødsfald, men også et projekt om begravelsesritualer i jødedommen, katolicismen, islam og hinduismen. 

Kirken er et læringsrum med mange muligheder

Alle vores forløb går på to ben, et fagligt og et dannelsesmæssigt. Flere af vores undervisningsforløb tilbyder et besøg i kirken. Kirken eller kirkegården danner her rammen om et undervisningsbesøg i et rum, der kan noget andet end klasseværelset. 

Eleverne møder en faglighed i kirken, der giver dem viden om kultur og traditioner i samfundet og om ritualer i Folkekirken, og hvor selve rummet inviterer til fordybelse og filosoferen over almene tilværelsesspørgsmål.

Sognepræst Karin Larsen er teologisk medarbejder på SYMF ved siden af arbejdet som sognepræst ved Vor Frue Kirke i Svendborg. 

Ene-stående

”Der er flere stjerner på himlen, end der er sandkorn på jorden. Der er flere sandkorn på jorden end der har været mennesker. Der har været 100 mia. mennesker på jorden før dig - men ingen lige præcis som dig. Kun du er dig.” 

Med de ord mødes eleverne, når de deltager i et kirkebesøg i forbindelse med et nyt undervisningsforløb, som hedder ENE-STÅENDE. I forløbet undersøger eleverne forskellige betydninger af det at være enestående; at vi som mennesker både er ene-stående, stående ene og dog altid i relation til andre.

Forfatter Jesper Wung Sung har skrevet en novelle til forløbet, hvor drengen Otto bliver imponeret af den jævnaldrende Victors enestående perfekte liv på de sociale medier. Otto opretter en falsk profil, hvor han fremstår som alt det, han ville ønske han var: stærk, populær, flot og klog. Men en dag spørger Victor, om de skal mødes – sådan i virkeligheden...

Eleverne bliver ført gennem forskellige stationer i kirkerummet, hvor de møder fortællinger om det at være enestående sammen med forskellige æstetiske og sanselige oplevelser. 

Alle elever skal vælge én af de sedler, der hænger rundt om i kirken med spørgsmål, man kan tænke over.

Kroppen og sanserne aktiveres

Vi lægger vægt på læringsformer, hvor eleverne udtrykker sig kreativt i ord og billeder, deltager i en workshop, hvor de skal sætte krop på filosofiske temaer eller kommer på en sansevandring i kirkerummet. Vores forløb inddrager litteratur, fortælling, musik, billedkunst – alt sammen forskellige perspektiver på menneskelivet.

Når vi har med børn at gøre, er det ekstremt vigtigt at have øje for kroppens og sansernes betydning for læring. For mange børn er det først, når kroppen og sanserne bliver aktiveret og stimuleret, at der åbnes for muligheden for nye refleksioner, erkendelser og erfaringer.

Med øvelse lærer eleverne hen ad vejen at sætte flere ord på deres refleksioner, lytte til hinandens oplevelser og deltage i samtaler om, hvad det vil sige at være menneske. Det er det dannelsesmæssige sigte med vores forløb. 

6. klasses elever fra Ida Holst Skole i Svendborg ligger med lukkede øjne og får en varm sten i hånden med ordene ”Kun du er dig”, mens de lytter til lyden af rislende vand og samler tankerne om, hvad det vil sige at være enestående.

Undervisning – ikke forkyndelse

Den fælles opgave for de folkekirkelige skoletjenester er at være skoletjeneste på linje med andre kulturinstitutioners skoletjenester. Vi ønsker åbent og ærligt at vise, hvad folkekirken er for en størrelse, hvad den står for og har af betydning for det samfund, vi lever i.

Fordomme om, at vi er ude i et forkyndende ærinde, findes derude, men vi møder dem aldrig hos dem, der kender og bruger af vores undervisningsmaterialer, hverken blandt lærere eller elever.

Med den åbne skole er det en helt naturlig del af skolens hverdag at komme ud af huset og inddrage foreninger og andre institutioner i nærmiljøet i undervisningen. Samarbejdet mellem skole og kirke er oplagt og til gavn og glæde for begge parter.

Vi møder lærere, der er dybt engagerede i at klæde børnene på til livet på så mange måder som muligt. Og her vil vi gerne byde ind med nogle undervisningsforløb, der i børnehøjde tager livtag med nogle af livets store spørgsmål med afsæt i den historie, som vores kultur er rundet af, hvor kristendommen gennem århundreder har spillet en vigtig rolle.

Her er det ikke nødvendigvis læring med en facitliste, der er i højsædet, men derimod læring som et rum for undren, forskellige livstolkninger og kritisk tænkning, der er med til at give eleverne dannelse, livsmod og identitet. 

Til dagligt drives SYMF af Malene Agerholm, der er udannet lærer med linjefagene kristendomskundskab / religion, dansk, musik og drama.
Fakta

Om Folkekirkens Skoletjeneste

Det er menighedsrådene i Svendborg Provsti, Faaborg Provsti, Midtfyn Provsti og Langeland-Ærø Provsti, der tilsammen betaler for driften af SYMF. Det betyder, at skolerne i de fire provstier gratis kan gøre brug af tilbuddene fra SYMF. Det sker også, at kommunerne støtter projekter, der udspringer fra SYMF.

SYMF er en del af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, som er arbejdsfællesskabet mellem de selvstændige lokale skoletjenester i hele landet. Der er 39 skoletjenester på landsplan med ca. 70 medarbejdere med pædagogisk, religionsfaglig eller teologisk baggrund. 

Fyens Stift har tre skoletjenester, som samarbejder tæt. Foruden SYMF er det Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn, samt Folkekirkens Skoletjeneste i Odense.