Fortsæt til hovedindholdet

Her er alle med

Af: sognepræst Ulrik Andersen
Foto: Lasse Skov

I Søndersø er der 100 procents tilslutning til børnekonfirmandundervisningen

Når jeg henter Søndersøskolens 3. klasser til børnekonfirmandundervisning, er det dejlig nemt. Alle børn skal nemlig med, og klassens lærer er allerede godt i gang med at få stillet dem op på række og gjort klar til afgang.

De fine forhold for børnekonfirmandundervisningen er frugten af et mangeårigt og godt samarbejde mellem skolen og kirken, hvor vi ser hinanden som partnere i et vigtigt samarbejde om vores børn. Kirken og præsterne er for skolen en ressource til viden og oplevelser, og for os præster er det skønt at få lejlighed til at fortælle om alt det, kirken rummer og kan bruges til.

Ti uger om året

I ti uger står vi præster for undervisningen i kristendom og historie. Vi er to præster i pastoratet, der deler 3. årgang mellem os, så to formiddage om ugen fra september til november henter jeg elever og lærer til børnekonfirmandundervisning i kirken eller præstegården.

Sammen tager vi på skattejagt i kirken, får lov til at prøve orgelet, ser på gravsteder og taler om døden, er på besøg i kirketårnet og ser nærmere på kirkens inventar som alter og døbefont. Vi hører historier og tegner, spiller skuespil og oplever kirke og kristendom i børnehøjde.

 

Sognepræst Ulrik Andersen skal i 10 uger undervise 3.b i religion og historie.  

Børnekonfirmand i skoletiden

Der er flere fordele ved at have børnekonfirmandundervisning i samarbejde med skolen. For det første betyder det 100 procents tilslutning, for det andet er det fint at have en lærer med på sidelinjen, og for det tredje har vi børnene på et tidspunkt på dagen, hvor vi ikke skal bekymre os om konkurrence fra fritidsaktiviteter.

Når det foregår i skoletiden, skal det naturligvis respekteres, at undervisningen ikke må være forkyndende, så vi indleder ikke timerne med andagt, ligesom Fadervor og salmesang også kun er med, når vi i forløbet taler om det at bede og lærer om kirkemusik. Men bortset fra det, er undervisningen her hos os vist meget lig det tilbud, der gives andre steder. Og efter min mening opvejer fordelene ved børnekonfirmandundervisning i skoletiden langt ulemperne.

Godt samarbejde

Det gode samarbejde mellem kirke og skole bærer frugt på mange måder. De årlige julegudstjenester for indskoling og mellemtrin er de senere år blevet suppleret med gudstjenester til påske og omkring Halloween/Allehelgen. Kendetegnende er det, at da jeg foreslog denne udvidelse, var svaret fra skolen prompte: ”Det vil vi meget gerne!”

Fakta om Børnekonfirmandundervisning

Menighedsrådene har siden 2014 haft ansvar for at tilbyde børnekonfirmandundervisning i alle sogne. Når børnekonfirmandundervisning foregår i samarbejde med skolen, skal det godkendes af biskoppen.