Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Vejledninger
Våbenskjold

Vejledninger og stående tilladelser

Bemærk at nedenstående vejledninger og stående tilladelser er uændret gældende efter bispeskiftet i april 2023. 

 

Opmærksomheden henledes særligt på stående tilladelse til at bruge Bibelen 2020,  ”100 salmer”, ”Kirkesangbogen”, ”Tillæg til alterbogen” samt kollekter fra ”Gudstjenestens bønner 1 og 2.”

 

Desuden henledes opmærksomheden på gudstjenestecirkulæret med tilhørende mulighed for at søge om dispensation.

 

Og endelig den stående tilladelse til stiftets menighedsråd til at stille kirken til rådighed for medlemskirkerne i Danske Kirkers Råd til gudstjeneste, begravelser og vielser

 • Maj 2019
  Vielser uden for Kirkens Rum
  Læs Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken, hvorefter der ikke kræves biskoppens tilladelse til at gennemføre vielser uden for kirkens rum, ligesom der ikke er krav om orientering til stiftet via indsendelse af evalueringsskemaer. 
  Vielser kan efter bekendtgørelsen foretages et andet egnet sted, såfremt parterne og præsten er enige om det. 
  Hvad der nærmere betegnes som et andet egnet sted står beskrevet i §12 i Cirkulære om vielse inden for folkekirken (Til biskopper og præster) 
  • Parterne og præsten skal være enige om stedet
  • Hensynet til præstens og kirkebetjeningens arbejdsmiljø og sikkerhed skal inddrages
  • Hensyn til skiftende vejrforhold
  • Tilvejebringelse af eget alter, siddemuligheder, afvikling af de musikalske led som del af den lirturgiske helhed
  • Den offentlige orden må ikke forstyrres
  • Offentligheden må ikke påtvinges at være vidne til en kirkelig vielse, mv. 
   Listen er ikke udtømmende.

        Læs også vejlednigen:  Vielser udenfor kirkens rum | stiftsjura.dk