Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Opgaver
Formand for Fyens Stiftsråd Mikael Krarup

Stiftsrådets opgaver

Sådan arbejder stiftsrådet

Stiftsrådet har i perioden 2021-2025 følgende fokusområder: 

  • Diakoni
  • Grøn omstilling
  • Mødet med migranter
  • Børn og unge

Samarbejdet med civilsamfundet samt kommunikationsindsatsen prioteres højt i forhold til de valgte fokusområder.

Arbejdet bliver konkret og synligt, når Stiftsrådet dedikerer midler til projekter, der understøtter okusområderne, udgiver den årlige stiftsbog samt understøtter konvent- og netværksarbejde om prædikener, samarbejde mellem organister og præster og ikke mindst det årlige konvent for alle præster i Fyens Stift m.m. Derudover er det stiftsrådet, som hvert år i september er vært for arrangementet ved landemodet og stiftsdagen.


Stiftsrådet kan udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Bidraget udgør i Fyens Stift i 2022 0,36 procent og i 2023 udgør det 0.38 procent. 

Se retningslinjer for behandling af ansøgninger om økonomisk støtte fra det bindende stiftsbidrag

Stiftsrådet fastlægger rammerne og vilkårene for menighedsrådenes adgang til at låne i stiftsmidlerne. Det sker i den såkaldte udlånspolitik, der beskriver til hvad og hvordan menighedsrådene på gunstige vilkår kan låne til anlæg og renoveringsopgaver på kirker, præstegårde, sognegårde og kirkegårde. 

Der er p.t. nedsat et kommunikationsudvalg, et mellemkirkeligt udvalg samt et diakoniudvalg