Stiftsrådet
Opgaver

Stiftsrådets opgaver

Sådan arbejder Stiftsrådet

Stiftsrådet har i perioden 2017-2021 følgende fokusområder: 

  • Samarbejde med civilsamfundet
  • Kirke for flere
  • Den fortsatte reformation - især med fokus på kirken som brugsrum
  • Præsteembedet
  • Kirkelig undervisning, oplysning og samtale

Det arbejde bliver konkret og synligt, når stiftsrådet dedikerer midler til det  religionspædagogiske arbejde, udgiver det årlige stiftsmagasin, samt understøtter konvent- og netværksarbejde om prædikener, samarbejde mellem organister og præster og ikke mindst det årlige konvent for alle præster i Fyens Stift m.m. Derudover er det stiftsrådet, som hvert år i september er vært for arrangementet ved landemodet og stiftsdagen.

Stiftsrådet kan udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Bidraget udgør i Fyens Stift i 2018 og 2019 0,35 procent.

Se retningslinjer for behandling af ansøgninger om økonomisk støtte fra det bindende stiftsbidrag

Stiftsrådet fastlægger rammerne og vilkårene for menighedsrådenes adgang til at låne i stiftsmidlerne. Det sker i den såkaldte udlånspolitik, der beskriver til hvad og hvordan menighedsrådene på gunstige vilkår kan låne til anlæg og renoveringsopgaver på kirker, præstegårde, sognegårde og kirkegårde. 

Der er p.t. nedsat et kommunikationsudvalg