Udvalg
Det mellemkirkelige udvalg

Mellemkirkeligt udvalg

Udvalgets medlemmer

Linda Beck Madsen, stiftsrådets repræsentant i Det Mellemkirkelige råd og i Danske Kirkers råd.

Udvalget suppleres med stiftsrådets udpegede repræsentant for Folkekirke og Religionsmøde samt stiftets migrantpræst.