Fortsæt til hovedindholdet
Udvalg
Det mellemkirkelige udvalg

Mellemkirkeligt udvalg

Udvalgets medlemmer

Jens Lind Andersen, migrantpræst i Fyens Stift

Linda Beck Madsen, stiftsrådets repræsentant i Det Mellemkirkelige råd og i Danske Kirkers råd.

Doris K. Mogensen, Stiftsrådsmedlem og stiftsrådets udpegede repræsentant for Folkekirke og Religionsmøde

Hanne Møller Wolfsberg, medlem af stiftsrådet

Mai Bjerregaard Andersen, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg

Jesper Hougaard Larsen, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.