Fortsæt til hovedindholdet
At være præst i Fyens Stift
Netværk for nye præster i Fyens Stift

Her kan man også fortælle om sine fiaskoer

Alle nye præster i Fyens Stift inviteres med i et netværk, som mødes fire gange om året

Sognepræsterne Inger Solveig Nissen og Nicolai Røge

Sognepræsterne Inger Solveig Nissen og Nicolai Røge har taget initiativ til et netværk for nyuddannede præster i Fyens Stift.
Foto: Marianne Hyrlov

Af: Marianne Hyrlov

Kort tid efter, at en nyuddannet præst kommer til Fyens Stift, får hun eller han en invitation til at deltage i et netværk for nye præster. På netværksmøderne mødes man med andre præster uden så meget erfaring, og her er det tilladt at stille ”dumme” spørgsmål og fortælle om både succeser og fiaskoer. 

Netværket har for eksempel haft et møde om dåb, og her udvekslede man dåbstaler og lod sig inspirere af hinandens taler. De nye præster fik også feedback på talerne af stiftets religionspædagogiske konsulent.

Men mødet handlede ikke kun om dåbstaler og teologi, for der var også brug for at snakke om de helt lavpraktiske spørgsmål omkring dåben.

”Man har måske ikke lyst til at spørge en kollega med 20 års erfaring, hvordan man holder en dåbsgudstjeneste – og om man for eksempel skal stille sig på den ene eller den anden side af døbefonten. Men det kan vi udveksle erfaringer om her,” fortæller Inger Solveig Nissen, som er en af initiativtagerne til netværket.

”Jeg ville have svært ved at sige til en erfaren kollega, at jeg ikke synes, min dåbssamtaler var gode nok, men det kunne jeg godt her. Vi talte om forskellige ”samtalestartere”, og nu har jeg nogle fantastiske samtaler, som ikke kun handler om bleer og amning,” supplerer netværkets anden initiativtager, Nicolai Røge.

Følges til arrangementer og ordinationer

Netværket for nye præster har oprettet en Facebookgruppe, hvor man aftaler at følges til faglige arrangementer. For når man har nogen at følges med, er barrieren for at tilmelde sig ikke så stor.

De nye præster deltager også så vidt muligt, når nye kolleger skal ordineres i Odense Domkirke.

”Vi vil gerne vise kollegial opbakning til de nye kolleger, så det ikke kun er nabopræsterne, der kommer til deres ordination,” forklarer Nicolai Røge.

Provster og biskop bakker op

Man kan deltage på netværksmøderne første fire år, man er præst. På hvert møde er der plads til både erfaringsudveksling og til at drøfte et tema, som er fastlagt af en styregruppe på fire personer.

Netværket mødes fire gange om året i Fyens Stifts lokaler, og mødekalenderen fastlægges et år i forvejen.

”Vi prioriterer møderne højt, og det er vigtigt, at vi kender datoerne, før vi begynder at få alt muligt andet i kalenderen,” siger Nicolai Røge.

”Det er ikke en ”fritidsting” at tage til netværksmøderne. Både biskop, provster og uddannelseskonsulenten bakker op om netværket, og uddannelseskonsulenten deltager ofte i møderne,” slutter Inger Solveig Nissen