Fortsæt til hovedindholdet
Homiletisk Netværk Fyn
Inspiration til prædikenen
Præst ved alter

Inspiration til prædikenen

Søndag septuagesima 2023

Læs teksten her

Af sognepræst Karen Blauenfeldt Dam, Ringe

1.   Hvilke temaer ser du umiddelbart i teksten/teksterne?

At overfor Gud er alle mennesker lige meget værd. Den vise skal ikke være stolt over sin visdom, den stærke ikke.. osv. Det hele er Guds. (GT-læsningen) – På stadion er der kun én der vinder sejrsprisen, men iflg Paulus kan ALLE vinde (epistellæsningen) og så evangeliets ligeløn til alle, fordi alle er en dagløn værd. 
Derudover en samtidskritik af jødernes forståelse af at være det udvalgte folk (de første arbejdere i vingården)

2.   Ligger der et ”du skal…” i evangelieteksten? – og hvordan lyder det i så fald på nudansk? 

Sidste del af evangelieteksten har en opfordring til at dele evangeliets menneskesyn.

3.   Hvad vælger du at formidle som det vigtigste budskab netop denne dag? 

Menneskeværd. Som skabt af Gud og villet af Ham, har alle mennesker en fuldgyldig plads i verden; - er sin løn værd.

4.   – og hvordan er det relevant for din menighed? 

Og det er selvfølgelig enormt relevant i et samfund og en nutid, der ofte tænker at ”værdighed er lig med færdighed”.

5.   Hvordan kunne første sætning af din prædiken lyde? 

Al politik handler om fordeling. Og vel at mærke en fordeling, der sker på baggrund af, at denne verdens goder ikke er uendelige.

Al kristendom derimod handler om at Guds nåde og kærlighed