Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsrådene
Samarbejder i Fyens Stift
Bolcher

Samarbejder i Fyens Stift

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler, som er iværksat eller godkendt. Det gælder samarbejder mellem menighedsråd, provstiudvalg eller forskellige kirkelige myndigheder

Samarbejdsaftaler: 

November 2019

Vedtægt om samarbejde mellem Ørbæk Sogns Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd om drift og administartion af kirkegården i Ørbæk

November 2019

Vedtægt om samarbejde mellem Refsvindinge Sogns Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd om drift og administration af kirkegården i Refsvindinge

Oktober 2019

Vedtægt om samarbejde om kirkesangerfunktionen ved Egense og Øster Skerninge Kirker

Oktober 2019

Vedtægt om samabejde om fælles organist i Egense og Øster Skerninge Sogne

August 2018

Vedtægt om samarbejde vedr. graverstillingen i Bøstrup indgået mellem Tullebølle-Tranekær-Bøstrup og Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti. 

Juli 2018

Vedtægt for samarbejde mellem V. Skerninge, Ulbølles, Hundstrup, Egense og Ø. Skerninge sogne om fælles kordegn

Maj 2018

Vedtægt for samarbejde mellem Gamborg og Kauslunde menighedsråd om samarbejdet om drift af Gamborg og Kauslunde kirkegårde

April 2018

Vedtægt for samarbejde om Fælles kordegn mellem Nr. Åby menighedsråd, Asperup/Roerslev menighedsråd og Føns/Udby/Ørslev/Husby Menighedsråd

Vedtægt for samarbejde om fælles organist for Rønninge og Rynkeby Revninge menighedsråd i Kerteminde Provsti

Vedtægt for samarbejde mellem Skellerup-Ellinge og Munkebo menighedsråd omvaretagelse af tjenesten som organist i ferier, friweekends og under sygdom og kursus 

Februar 2018

Vedtægt for samarbejde om fælles organist mellem Kerte og Orte Menighedsråd

September 2017

Samarbejdsaftale mellem Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd om fælles administration.

Samarbejdsaftale mellem Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd om fælles kirkegårdsdrift.

Samarbejdsaftale mellem Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd om fælles personale.

Samarbejdsaftale mellem V. Skerninge, Ullebølle, Hundstrup, Ollerup, Kirkeby, Egense og Ø. Skerninge Sogne om fælles kordegn

Marts 2017

Vedtægt for samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup menighedsråd vedr. fællesannoncering i Uge-avisen

Vedtægt for samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup menighedsråd vedr. etablering af ældrearbejde

Januar 2017

Samarbejde om regnskabsførelse mellem Munkebjerg menighedsråd og Rolfsted menighedsråd

August 2016

Samarbejdsaftale om præstesekretær udlånt fra Bogense Menighedsråd til Grindløse/Klinte/Nr. Sandager menighedsråd

Oktober 2015

Vedtægt for samarbejde om præstesekretær i Avnslev-Bovense og Vindinge-Kullerup

Marts 2015

Samarbejdsaftale mellem Gudbjerg Sogns Menighedsråd og Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd om geografisk fleksibilitet for gravermedhjælper

1. marts 2015:
Samarbejdsaftale mellem Hjallese Sogns Menighedsråd og Dalum Sogns Menighedsråd om fælles kirkekontor for de to sogne i henhold til Lov om menighedsråd § 42a (lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013)

18. februar 2015:
Vedtægt for samarbejde mellem Ørbæk Sogns menighedsråd og Refsvindinge Sogns menighedsråd og Nyborg-Hjulby Sognes menighedsråd om drift og administration af kirkegårdene i Ørbæk og Refvindinge

14. december 2014

Menighedsrådene for Sydlangeland pastorat bestående af Humble, Lindelse, Tryggelev, Fodslette, Magleby og Bagenkop sogne i Langeland provsti i Fyens Stift om adminstration af præstegårde.

23. september 2014:
Vedtægt for samarbejde om kordegneafløsning mellem menighedsrådene for Thomas Kingos sogn og Munkebjerg sogn, Odense Sankt Knuds provsti

7. oktober 2014:
Vedtægt mellem Søndersø og Skamby menighedsråd om samarbejdet om drift af Søndersø og Skamby kirkegårde

1. september 2014:
Samarbejde om præstesekretæropgaver mellem Rønninge og Skellerup/Ellinge sogne

Maj 2014

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Nordlangeland pastorat om gensidig afløsning mellem alle ansatte.

17. oktober 2013:
Samarbejde om fælles regnskabsfunktion i Bogense Provsti

9. oktober 2013:
Hindsholmordningen i Kerteminde ProvstiInspirationskatalog